Lipa-Betoni Oy
Lipatie 1
76850 NAARAJÄRVI/Finland

Rekisterinpitäjä:

Lipa-Betoni Oy

Y-tunnus: 0207324-6

Lipatie 1, 76850 Naarajärvi                         

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa: 

Satu Lipsanen

040 3000 536, satu.lipsanen@lipa-betoni.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmien henkilötietoja käsitellään Lipa-Betoni Oy:n yritystoiminnan ylläpitämistä varten ja lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia sekä muita lainsäädännön velvoitteita ja viranomaisten ohjeita, neuvoja sekä määräyksiä. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai elintärkeän edun suojaamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse yrityksen yhteyshenkilölle. Muut rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lainsäädännön mukaisesti.

     Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Liity meihin Facebook
Copyright by Lipa-Betoni Oy © 2012 | Yksityisyyden suoja | Käyttöehdot

2011 Mainostoimisto Luode Oy